Zij gingen u voor!

Op het bedrijventerrein De Vaandel zijn al diverse bedrijven gevestigd, zoals Ammeraal Beltech, Digitron Enereering en Stammis Horecaverhuur. Heeft u interesse om uw bedrijf ook op dit bedrijventerrein te vestigen? Neem dan contact op met onze accountmanager bedrijven. Wij denken graag met u mee!

Ammeraal Beltech beschikt over het breedste assortiment proces- en transportbanden. Deze zijn verkrijgbaar in meer dan 150 landen. Een wereldwijd opererende onderneming met productielocaties in 7 landen, meer dan 80 service centra en 2.500 werknemers, die 25.000 klanten in 26 verschillende landen bedienen.

Naar de website

Digitron Engineering is leverancier van schakelkasten, besturingen en bedieningspanelen, branche-specifieke engineering, advies, service en dienstverlening, vanaf de basis tot en met inbedrijfstelling. De schakelkasten worden in eigen productfaciliteit vervaardigd.

Naar de website

Stammis verhuurt alle benodigdheden voor feesten en gelegenheden. Dat loopt uiteen van meubilair tot tapmateriaal en verwarming. Daarnaast verzorgt Stammis ook catering.

Naar de website

Aanleiding

De gemeente Dijk en Waard heeft, net als de andere gemeenten in de regio, dringend behoefte aan ruimte op werklocaties voor haar ondernemers. Deze behoefte is regionaal vastgelegd in het convenant werklocaties. De gemeente heeft nauwelijks meer over kavels voor bedrijven die kunnen worden uitgegeven nu bedrijventerrein de Vaandel Midden en Breekland bijna helemaal zijn uitgegeven.

Het gebrek aan ruimte in de regio begint te knellen, het beperkt de mogelijkheden voor ondernemers en instellingen om nieuwe initiatieven te nemen. Ook om de werkgelegenheid verder te laten groeien. Er is nood om bestaande werklocaties uit te breiden of nieuwe in ontwikkeling te nemen, te meer transformatiegebieden baat hebben bij beschikbare plekken voor verplaatsers. De transformatie van het stationsgebied Dijk en Waard en enkele andere werklocaties (zoals de Frans en de Wuyver) gaat ook verplaatsing van bedrijven met zich meebrengen.

Kernboodschap

De gemeente Dijk en Waard heeft een traject ingezet om te onderzoeken hoe het bedrijventerrein De Vaandel kan worden uitgebreid met de Vaandel Noord. Deze locatie is, mede op basis van bestemmingsplan de Vork, een logische uitbreidingslocatie die aan het bedrijvenpark de Vaandel Midden vastzit. Hiervoor is een gebiedsvisie de Vaandel Noord (pdf, 28 MB) in de zomer van 2023 vastgesteld.

Het terrein grenst aan de noordzijde aan de Vaandel Midden, dat ontsloten kan worden via de Vaandeldrager aan de Vaandel Midden. Het ligt tussen de Middenweg, de Hasselaarsweg, het spoor en de Vaandel Midden. In het bestemmingsplan de Vork (vastgesteld in 2007) was dit al als bedrijventerrein reeds voorzien. Hierin was ook een planboek opgenomen. De gebiedsvisie de Vaandel Noord is eigenlijk een actualisatie hiervan.

De gebiedsvisie biedt een perspectief voor de doorontwikkeling van het gebied en ook een inpassing van de diverse ruimtebehoeften van diverse functies die hier gaan landen. Bijvoorbeeld het opstelterrein van Prorail en de uitbreiding van Alton in de Vaandel Noord.

De gebiedsontwikkeling van De Vaandel Noord is een logische stap in het verlengde van de structuurvisie van Heerhugowaard, het bestemmingsplan de Vork (2007), bestemmingsplan de Vaandel Midden (2016) en ligt in lijn met andere juridische aanpassingen in het gebied. Bijvoorbeeld de verruiming van het glastuinbouwconcentratiegebied van Alton (2018) en het Ontwerp Tracé Besluit van het opstelterrein van Prorail (2021).