Gebiedsvisie De Vaandel Noord vastgesteld

De gemeente Dijk en Waard heeft een traject ingezet om te onderzoeken hoe het bedrijventerrein De Vaandel kan worden uitgebreid met de Vaandel Noord. Deze locatie is, mede op basis van bestemmingsplan de Vork, een logische uitbreidingslocatie die aan het bedrijvenpark de Vaandel Midden vastzit. Hiervoor is een gebiedsvisie de Vaandel Noord in de zomer van 2023 vastgesteld.

Het terrein grenst aan de noordzijde aan de Vaandel Midden, dat ontsloten kan worden via de Vaandeldrager aan de Vaandel Midden. Het ligt tussen de Middenweg, de Hasselaarsweg, het spoor en de Vaandel Midden. In het bestemmingsplan de Vork (vastgesteld in 2007) was dit al als bedrijventerrein reeds voorzien. Hierin was ook een planboek opgenomen. De gebiedsvisie de Vaandel Noord is eigenlijk een actualisatie hiervan.

De gebiedsvisie biedt een perspectief voor de doorontwikkeling van het gebied en ook een inpassing van de diverse ruimtebehoeften van diverse functies die hier gaan landen. Bijvoorbeeld het opstelterrein van Prorail en de uitbreiding van Alton in de Vaandel Noord.

De gebiedsontwikkeling van De Vaandel Noord is een logische stap in het verlengde van de structuurvisie van Heerhugowaard, het bestemmingsplan de Vork (2007), bestemmingsplan de Vaandel Midden (2016) en ligt in lijn met andere juridische aanpassingen in het gebied. Bijvoorbeeld de verruiming van het glastuinbouwconcentratiegebied van Alton (2018) en het Ontwerp Tracé Besluit van het opstelterrein van Prorail (2021).