Gemeenteraad akkoord met ontwikkelingen Vaandel-Zuid

De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft ingestemd met het bestemmingsplan van de Vaandel Zuid. Met het akkoord kan het Expertisecentrum Passend Onderwijs en de woningbouw in 'Hugo's Tuin' definitief worden ontwikkeld.

Expertisecentrum

Het expertisecentrum wordt voor 400 kinderen uit de regio, met een beperking of (ernstige) leer- en gedragsproblemen, een onderwijsplek waar zij de benodigde ondersteuning en zorg krijgen. In het gebouw komen lokalen voor onderwijs, twee sportzalen, een therapiebad en ruimten voor behandeling en zorg. Het gebouw wordt volledig energieneutraal gemaakt.

Woningbouw

Ook Hugo's Tuin gaat dankzij het akkoord naar een volgende fase. De woningbouwontwikkeling van initiatiefnemer Cittanova en Ter Steege Bouw Vastgoed is een project met 28 (huur)zorgwoningen en 108 koopwoningen, waarvan 40 procent sociale koop.

De woningen zijn inmiddels uitgewerkt in een definitief ontwerp. Hugo's tuin wordt een wijk in Heerhugowaard met veel gemeenschappelijk groen, waaronder moes- en pluktuinen, een boomgaard, een dierenweide en een buurtschuur.  "Geen standaard woonwijk, maar een unieke plek waar iedereen zich welkom voelt en waar je op elkaar kunt terugvallen als je dat wilt", aldus de gemeente.

De woningbouw wordt gefaseerd uitgevoerd, de planning is om voor de zomer te starten met de verkoop van de eerste woningen.