Duurzaam ondernemen

Wij helpen u graag met duurzame mogelijkheden voor uw bedrijf. De Vaandel maakt bedrijfsvoering met lage energielasten mogelijk. De aanwezigheid van een warmtenet of een voorziening in de vorm van Warmte Koude Opslag (WKO) in De Vaandel is hier een belangrijk onderdeel van.

Warmte Koude Opslag (WKO)

Door de slimme uitwisseling van warmte en kou tussen aangesloten bedrijven, is de energiebehoefte vaak fors lager en levert daarmee een flinke kostenbesparing op. Voor u als ondernemer zeer voordelig en voor ons een nieuwe stap in de richting van 2030, het jaar waarin we een energieneutrale stad willen zijn.

Hulp voor een duurzaam antwoord

Welke duurzame maatregelen passen het beste bij uw bedrijf? Ons adviesteam stelt onder meer het rekenprogramma Gemeentelijke Prestatie Richtlijn (GPR-Gebouw) ter beschikking om de duurzaamheid van uw bedrijfsgebouw inzichtelijk te maken. Daarmee kunt u zien hoe u een zo duurzaam mogelijk gebouw kunt neer zetten. Andere zaken waarbij we faciliteren zijn:

  • Mogelijkheden het bedrijfsproces te verduurzamen
  • Mogelijkheden van aansluiting op een co√∂peratief lage temperatuur warmtenet
  • Mogelijkheden in de nabije toekomst aan te sluiten op een warmtenet met hoge temperaturen

Klimmende ambitie

De ontwikkeling van de techniek staat niet stil. Elke dag dienen er zich nieuwe mogelijkheden aan om duurzamer te bouwen. Daarom heeft De Vaandel een klimmende ambitie in duurzaamheid. Dit houdt in dat de voorwaarden voor duurzaamheid op De Vaandel gekoppeld zijn aan de stand van de techniek en de economische haalbaarheid van het benutten van die techniek. Dit is onder meer vastgelegd in de Wet Milieubeheer als een wettelijke verplichting, maar het kan altijd beter.

We stimuleren ondernemers om gasloos te bouwen. En om een gebouw te vergroenen met beplanting, groene gevels en daken. Daarnaast is ook de opvang van regenwater een mogelijkheid als bedrijf bij te dragen aan de klimaatadaptatie. Een gezamenlijke opgave waar wij als maatschappij voor staan.

Planboek

U heeft bouw- of groeiplannen. Heerhugowaard heeft ambities om te bouwen aan duurzaamheid. Beide wensen komen samen op De Vaandel. Deze ambities staan beschreven in het planboek, en in de bijlagen openbare ruimte, duurzaamheid en architectuur.